login::  password::
cwbe coordinatez:
101
7623422
8437611
65013
1651391

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::12
31 K

show[ 2 | 3] flat


tlačová správa - 24/05/2005
-----------------------------

Schválený nový Trestný zákon zmiernil navrhované tresty za užívanie marihuany

Slobodná voľba uvítala konečné znenie Trestného zákona ktorý bol schválený v Národnej rade SR. Slobodná voľba viedla v súvislosti s rekodifikáciou trestného zákona vyše ročnú kampaň ktorej cieľom bolo zvráti? navrhované pritvrdzovanie sadzieb trestov pre drobných užívateľov marihuany.

Podľa schválenej verzie
- sa doterajsia definicia drzby pre vlastnu potrebu rozsiruje z jednej na tri jednorazove davky (davky realne urcuje sudny znalec).
- trestná sadzba za prechovavanie pre vlastnu potrebu sa ponechava na 0-3 roky (v pôvodnom návrhu bola až 5 rokov).
- vzniká nová kategória - držba pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu, definovaná do 10 jednorázových dávok, s trestnou sadzbou 0-5 rokov (doteraz cokolvek nad jednorazovu davku bolo 2-8 rokov).

Linka na schválený trestný zákon: http://www.nrsr.sk/main.aspx?sid=zakony/sslp pod Cislom Parlamentnej Tlace 1061,

Slobodná voľba počas roka čisto na dobrovoľnej báze pripravila veľké verejné podujatia na ktorej vystupovali známi umelci, organizovala úspečné GanjaParty a demonštráciu pred Národnou radou SR. Počas roka sme vydali množstvo tlačových materiálov, letáky, plagáty, brožúry, ktoré pravdivo informovali o problematike užívania marihuany. Slobodná voľba marihuanu nepropagovala, práve naopak, aj vystríhala pred jej škodlivými účinkami, no rázne odmieta kriminalizáciu drobných užívateľov pod hrozbou trestu odňatia slobody. Počas roka sa aktivisti Slobodnej voľby zúčastnili stretnutí s ministrom spravodlivosti, poslancami Národnej rady, vyvolali verejnú diskusiu v médiách.

Slobodná voľba po tomto úspechu pokračuje v petičnej akcii, ktorej cieľom je dekriminalizácia držby malého množstva marihuany pre vlastnú potrebu, podobne ako je to v Českej republike. Pripravuje spustenie informačného web portálu o problematike a nové materiály.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým aktivistom, novinárom a podporovateľom, ktorí mali odvahu a chu? pomôc? v doterajších aktivitách Slobodnej voľby.

--------------------------------------
SLOBODNA VOLBA - obcianske zdruzenie
PO BOX 51, 840 00 Bratislava 4
info@slobodnavolba.sk, http://www.slobodnavolba.sk