login::  password::
cwbe coordinatez:
101
63532
1222810
1222815

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
K|my_K|given_K
last
commanders
polls

total descendants::
total children::172
11 K

show[ 2 | 3] flat


mattoni0
mateno0
_0
hugis0
niekt00
Fen0
stur1
steve_mcqueen2
kyberbubus3
merien9
34
sinka37
vidlin45
Tomik47
pawuk52
mirex52
Burnout52
zayo70
powaq78
vl4kn080
neon81
:j4nc081
.:stigma:.91
ɐ+ɐʞ96
chulito96
greensun97
memento.mori99
e.shire105
komi106
syll117
rb118
Umbrella umr...119
endoza120
wakz121
mofo122
vixtor144
polar144
sagasta149
Yog Sothoth150
konik150
rivke151
MicE152
clovek_1B157
Esperanto
Forumo de amikoj de Esperanto, internacia lingvo.

__________________________________________________________________
Jazyková hegemónia angličtiny sa prejavuje viacerými spôsobmi. Niektoré z nich odrážajú ekonomickú silu. Rozširovanie angličtiny menej závisí od vojenskej sily a viac od komerčných tlakov, najmä zo strany nadnárodných korporácií a celosvetových a regionálnych organizácií, ako napr. EÚ.

Je jasné, že jazyková hierarchia na medzinárodnej úrovní nie je v priamom vzťahu k demografickej a ekonomickej sile národov. Nemčinou hovorí v EÚ ako rodným jazykom najväčší počet ľudí, nemecký trh a nemecká ekonomika sú najsilnejšie v Európe a nemčina v istej miere funguje ako medzinárodný jazyk. Ale existuje len málo náznakov, že by v budúcnosti bola schopná konkurovať angličtine.

viac: http://skej.esperanto.sk/artikoloj.php?akcia=clanok&ID_clanok=55&lingvo=sk
-------------------------------------------------------------------

Esperanto je plánovaný medzinárodný jazyk. Patrí medzi umelé jazyky. Vznikol pred vyše 100 rokmi a dnes ho používajú milióny ľudí na celom svete. Má jednoduchú gramatiku bez výnimiek a priemerne nadaný človek sa v ňom naučí rozprávať a čítať za 6 mesiacov.

So znalosťou Esperanta môžete precestovať celý svet a bezprostredne poznávať kultúru iných krajín. Do Esperanta sa prekladajú literárne a vedecké diela z rôznych jazykov, vydávajú sa v ňom pôvodné knihy, časopisy a noviny, vysielajú rozhlasové relácie. Niektorí autori píšu básne, poviedky a romány priamo v Esperante. Mnohé z uvedeného nájdete na Internete.

Esperanto vytvoril v roku 1887 poľský lekár L. L. Zamenhof a jeho dielo si svojou jednoduchosťou a krásou rýchlo získalo priaznivcov z rozličných kultúr. Dnes sa priaznivci Esperanta stretávajú na medzinárodných kongresoch a mnohých miestnych akciách. V súčastnosti žijú hovoriaci esperantom v približne 120 krajinách. Presné číslo nie je známe.

Esperanto sa dnes vyučuje na niektorých jazykových školách, pretože sa ukázalo, že po jeho zvládnutí sa študent omnoho ľahšie naučí ďalšie cudzie jazyky. Esperanto sa možno bezplatne naučiť napriklad v mnohojazyčnom komplexnom výukovom prostredí http://lernu.net/.

Esperanto je prakticky využívané najmä

* cestujúcimi, ktorí využívajú medzinárodnú hostiteľskú sieť esperantsky hovoriacich Pasporta Servo;
* počas esperantských kongresov, kultúrnych festivalov a iných podujatí;
* pre rôzne koníčky ako medzinárodné dopisovanie, filatelia, amatérska rádiotechnika, diskusie na internete a iné.

Okrem toho existuje rozsiahla prekladaná a pôvodná literatúra. V špeciálnych prípadoch je používané ako vedecký, komerčný jazyk, alebo pracovný jazyk niektorých mimovládnych organizácií.


deklarácia homaranizmu — Zamenhof chápal Esperanto len ako prvý krok na ceste k svetovému mieru; prečítajte si, ako si predstavoval krok druhý
babilejo.org je esperantský internetový pokec; na úvodnej stránke si nevšímajte chaosné pokyny, ale jednoducho stlačte tlačidlo "eniru" (vojdi); potom napíšte do okienka svoju prezývku, kliknite v tabuľke na prvý riadok (conference.jabber.org) a kliknite na tlačidlo vedľa okienka ("nun eniru la babilejon"); alebo ak používate jabber, tak jednoducho cez jabber:esperanto@conference.jabber.org (nie som si istý, nakoľko ten webovský interfejs funguje, ale cez jabber to funguje stále, takže choďte radšej cez jabber)
Esperanto je... — Čo je esperanto? Aké je esperanto? Pozrite si stručnú prezentáciu vlastností esperanta v šiestich krátkych videách; niektoré časti sú v esperante so slovenskými titulkami (mali by fungovať automaticky; ak náhodou nie, môžete ich zapnúť pomocou tlačidla vpravo dole), niektoré v slovenskom znení

http://slovnik.esperanto.sk/ — Dobrý slovensko-esperantský a esperantsko-slovenský slovník na internete

úplný kalendár esperantských podujatí, ktorý je úplný v tom zmysle, že do neho zaradia každé podujatie, ktorého organizátori oznámia základné údaje o podujatí správcom kalendára; teda, samozrejme, nemožno zaručiť, že tam budú úplne všetky, ale nájdete ich tam dosť veľa :)

Kalendár esperantských podujatí Slovenskej esperantskej federácie — tu nájdete najmä podujatia organizované na Slovensku alebo v spolupráci so slovenskými aktivistami

Kalendár akcií Českého esperantského svazu a archív informačného občasníka ČES — na týchto adresách nájdete esperantské akcie konajúce sa v Českej republike (a zmienku o tých najdôležitejších konajúcich sa aj v iných krajinách). Ak chcete tento občasník dostávať e-mailom (jednoduchý text bez príloh), môžete o to požiadať na adrese retkomunikoj(zavináč)esperanto(bodka)cz
0000010100063532012228100122281508674436
mateno
 mateno      24.10.2019 - 00:40:53 , level: 1, UP   NEW
Medzinárodná škola esperanta v Bartošoviciach (neďaleko Ostravy) sa uskutoční od štvrtka 7. do nedele 11. novembra 2019.
Bližšie informácie na
http://esperlerni.weebly.com/

0000010100063532012228100122281508671603
mateno
 mateno      15.10.2019 - 01:40:23 (modif: 24.11.2019 - 21:07:53), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Junulara E-Semajno, stretnutie mladých esperantistov na oslavu Silvestra a Nového roka, sa bude tento raz konať v dedinke Karłów neďaleko mestečka Kudowa-Zdrój (na poľskej strane hraníc neďaleko českého Náchoda), od piatku 27.12.2019 do piatku 03.01.2020.

Podrobnejšie informácie (v esperante, poľštine a nemčine) na
http://jes.pej.pl/

(edit:) Pozor! Tento rok nebude možné prihlásiť sa na mieste. Taktiež organizačný tím nebude na mieste prijímať hotovostné platby (okrem prihlášok na výlety). Je nutné prihlásiť sa na stránkach podujatia (prihláška=aliĝilo) a taktiež plnú sumu uhradiť prevodom na účet najneskôr do 13.12.2019.

0000010100063532012228100122281508668963
mateno
 mateno      06.10.2019 - 20:11:32 (modif: 06.10.2019 - 20:13:33) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
76. Medzinárodný kongres mladých esperantistov (Internacia Junulara Kongreso: IJK) sa bude konať od soboty 11. do soboty 18. júla 2020 v mestečku Someren v južnom Holandsku (neďaleko Eindhovenu).

Bližšie informácie na
http://ijk2020.tejo.org/

Prvé prihlasovacie obdobie (po ktorom sa ceny zvyšujú o 5 EUR) sa končí 03.11.2019.

Mia ŝerca devizo por la kongreso: Venu ne nur someren, venu ankaŭ na Someren ;)

0000010100063532012228100122281508604667
mateno
 mateno      12.03.2019 - 03:13:07 (modif: 02.04.2019 - 05:46:30), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Celoslovenský kongres esperantistov sa uskutoční od štvrtka 09. do nedele 12. mája 2019 v Liptovskom Hrádku.

Téma kongresu je "Esperanto – podporovateľ mnohojazyčnosti, ochranca jazykov" (prehnané, alebo ani nie?)

Bude sa tiež hovoriť o najnovšom pozitívnom výsledku esperantského hnutia – už viacero členských krajín EÚ oficiálne vyhlásilo esperanto za súčasť svojho nemateriálneho kultúrneho dedičstva: po Poľsku sa pridalo aj Chorvátsko. Bude nasledovať Slovensko?

Samozrejme, dôležitou témou bude aj chystaný medzinárodný kongres mladých esperantistov (IJK), ktorý sa bude konať v tom istom meste o niekoľko mesiacov neskôr.

Krajinský kongres (ako napríklad tento) je ideálnym úvodným prostredím na zoznámenie sa s esperantským svetom aj pre tých, ktorí ešte dobre (alebo vôbec) nehovoria po esperantsky.

Ak sa prihlásite do 30.04., máte zľavu na účastníckom poplatku.

Podrobné informácie a prihláška na
http://ter.esperanto.sk/

0000010100063532012228100122281508589772
mateno
 mateno      28.01.2019 - 00:00:37 , level: 1, UP   NEW
Ako to bude s letnou školou esperanta v roku 2019? Odpoveď na túto otázku nejaký čas nebola jasná, preto mnohým spôsobilo veľkú radosť, že základné koordináty sú konečne známe:

Letná škola esperanta (SES) sa uskutoční v Nitre od piatka 12. do soboty 20. júla 2019.

Ďalšie informácie prídu čoskoro.

000001010006353201222810012228150858977208631551
mateno
 mateno      01.06.2019 - 17:52:16 , level: 2, UP   NEW
v rámci SES-u tento rok prebehne esperantský hackaton pod názvom Somera Esperanto-Programado; ak sa chcete zúčastniť, prihláste sa na SES a v prihláške v rubrike "prihlasujem sa do kurzu" vyberte: "žiaden kurz – zúčastním sa na Letnom esperantskom programovaní (SEP)"

viac informácií (v esperante) na
http://sep.ikso.net/

000001010006353201222810012228150858977208594013
mateno
 mateno      09.02.2019 - 13:49:08 (modif: 29.06.2019 - 16:12:10), level: 2, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
informácie (v slovenčine, esperante a mnohých ďalších jazykoch) a prihláška na
http://ses.ikso.net

tretie prihlasovacie obdobie sa končí (pozor! zmena: už) 27.06.2019

0000010100063532012228100122281508571027
mateno
 mateno      01.12.2018 - 21:24:38 (modif: 11.04.2019 - 08:26:08), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
75. Medzinárodný kongres mladých esperantistov (IJK) sa bude konať od nedele 28. júla do nedele 4. augusta 2019 v Liptovskom Hrádku. Podrobnejšie informácie (v esperante a v slovenčine) na stránkach
http://ijk2019.tejo.org/
Čím skôr sa prihlásite, tým lacnejší účastnícky poplatok platíte: po 30.06.2019 sa opäť o niečo zvyšujú.

0000010100063532012228100122281508473060
mateno
 mateno      18.03.2018 - 20:01:29 (modif: 06.05.2018 - 02:11:27), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Plánujete si už program na leto?

Letná škola esperanta (SES: Somera Esperanto-Studato) sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši od soboty 14. do nedele 22. júla 2018.

Medzinárodné podujatie, na ktorom možno očakávať dve až tri stovky účastníkov z celého sveta, a takisto skúsených lektorov esperanta z rozličných krajín, má potenciál vás posunúť v esperante o úroveň vyššie.

Ráno kurzy (pokryté sú všetky úrovne od A1 po C1, tento rok tiež kurz o literatúre), poobede tvorivé dielne a výlety, večer koncerty a zábavný program. Esperanto sa teda môžete nielen učiť, ale ho aj v medzinárodnom prostredí pri zaujímavých aktivitách hneď aj používať.

Bližšie informácie na stránkach
http://ses.ikso.net/

Tretie prihlasovacie obdobie, po ktorom sa účastnícky poplatok zvyšuje o 25 EUR, sa končí 30. júna. Deti to 6 rokov účastnícky poplatok neplatia; deti a mládež pod 18 rokov platia len symbolický účastnícky poplatok 20 EUR (nezahŕňa ubytovanie a stravu).

000001010006353201222810012228150847306008488428
mateno
 mateno      19.04.2018 - 14:28:34 , level: 2, UP   NEW
Počas Letnej školy esperanta v piatok 20.07.2018 budete mať tiež možnosť urobiť KER-Ekzamenoj, medzinárodné skúšky z esperanta podľa CEFR (Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti).

Tieto skúšky som tu už spomínal asi pred dvoma rokmi (pri príležitosti Svetového skúškového dňa) a ešte zrejme aj tento rok sem o nich zavesím nejaké informácie.

Ak máte záujem, nezabudnite to vyznačiť v prihláške na SES; taktiež je potrebné vyplniť osobitnú prihlášku priamo na skúšky (kliknite na názov mesta "Liptovský Mikuláš" na tejto stránke), a to v dostatočnom predstihu (uzávierka býva 3 týždne pred skúškami).

0000010100063532012228100122281508473042
mateno
 mateno      18.03.2018 - 19:24:14 , level: 1, UP   NEW
Nebývate na Slovensku? Krajinské esperantské stretnutia sa v tomto ročnom období konajú vo všetkých krajinách, skúste sa informovať!

Vo Veľkej Británii tento rok Britský esperantský zväz spojil sily s organizátormi Keltského esperantského kongresu, ktorý sa tematicky zameriava na Wales, Škótsko, Cornwall, Bretónsko a Írsko (do keltskej jazykovej oblasti patrí aj ostrov Man, ale nie som si istý, či tam momentálne žije nejaký esperantista, a taktiež mi nie je známe, že by sa tam Keltský esperantský kongres niekedy bol konal).

Tento rok sa teda bude konať spojený Britský a Keltský kongres esperanta, konkrétne od piatka 13. do utorka 17. apríla 2018 v meste Aberystwyth vo Walese.

V programe sú zaradené prednášky o waleštine (Milión walesky hovoriacich do roku 2050: dosiahnuteľný cieľ alebo fantázia?), kornvalčine (bolo jej oživenie úspešné?), ale aj o "záhadných" Piktoch. (Prednášky sú poväčšine v esperante alebo vo waleštine s tlmočením do esperanta.) Bude sa konať tiež výročná schôdza Britského esperantského zväzu (v angličtine).

Bližšie informácie a prihláška na
http://britakongreso.org/

Do Aberystwythu sa zrejme najlepšie cestuje cez Birmingham. Niekedy je lacnejšie kúpiť si lístok do Birminghamu a potom z Birminghamu do Aberystwythu, najmä pri ceste naspäť je však treba mať na pamäti, že v tomto prípade vám, ak máte lístok na konkrétny vlak, železnica nezaručuje prípoj. Najmä pri ceste z Walesu je potrebné rátať s tým, že vlak môže meškať.

V prípade Britského kongresu je zvykom, že organizátor nezabezpečuje ubytovanie, len "nezáväzne odporučí" miestne hotely a penzióny. YHA má najbližší hostel v dedine Borth, odkiaľ treba dochádzať vlakom. Zdá sa, že ubytovanie v Aberystwythe sa dá celkom dobre riešiť aj cez AirBnB.

0000010100063532012228100122281508473010
mateno
 mateno      18.03.2018 - 17:30:37 [1K] , level: 1, UP   NEW
Chcete stretnúť živých esperantistov a posunúť sa kúsok ďalej na svojej ceste pri spoznávaní esperanta? Celoslovenské esperantské stretnutie je na to ideálne miesto.

Uskutoční sa cez víkend od 11. do 13. mája 2018 v Leviciach.

Viac informácií na
http://ter.esperanto.sk/

Prihláste sa zavčasu: prihlasovací poplatok (nezahŕňa ubytovanie a stravu) do 31. marca je len 5,- €, do 7. mája 10,- €, od 8. mája 15,- €.

0000010100063532012228100122281508461504
mateno
 mateno      26.02.2018 - 00:30:22 (modif: 26.02.2018 - 00:32:47), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Mladým slovenským esperantistom sa podarilo obstáť v konkurencii a ich návrh usporiadať Medzinárodný kongres mladých esperantistov (Internacia Junulara Kongreso) na Slovensku bol vybratý predsedníctvom Svetového zväzu mladých esperantistov (TEJO) ako víťazný!

Preto sa IJK v roku 2019 uskutoční v Liptovskom Hrádku (presné dátumy ešte nie sú známe).

V tomto roku, od soboty 4. do soboty 11. augusta 2018, sa IJK uskutoční v mestečku Badajoz na západe Španielska.

Bližšie informácie na
http://tejo.org/ijk/

0000010100063532012228100122281508376244
mateno
 mateno      29.07.2017 - 23:16:02 (modif: 07.05.2018 - 17:29:04), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
102. Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso de Esperanto, skrátene UK) v Soule sa práve skončil. Nasledujúce sa budú konať v Lisabone (2018), v Lahti vo Fínsku (2019) a v Montreale (2020).

Najväčšie každoročné stretnutie esperantistov, týždenná manifestácia esperanta ako živého jazyka, ktorá možno nemusí byť tou pravou "Mekkou" pre úplne každého esperantistu, ale v pestrom a bohatom programe si tam určite každý nájde to svoje.

Ak sa chcete zúčastniť, prvé prihlasovacie obdobie (v ktorom je najlacnejší účastnícky poplatok) sa tradične končí 31.12. predchádzajúceho roku (pri prihlásení je potrebné zaplatiť aj celý účastnícky poplatok, ktorý je neprenosný a nevratný).

Viac informácií (všetky v esperante) nájdete na
http://uea.org/kongresoj/

Práve teraz sa tam nachádzajú ešte informácie o soulskom kongrese, ktoré už zrejme čoskoro nahradia tie o kongrese lisabonskom -- ale nezúfajte, tie o soulskom sa nestratia, vždy ich budete môcť nájsť kliknutím na linku "Pastinaj kaj estontaj" (Minulé a budúce) v ľavom vertikálnom menu (takto ešte stále môžete nájsť informácie o kongrese Nitrianskom z r. 2016).

Čo sa vlastne na takom Svetovom kongrese odohráva? Predstavu vám môže dať jeho program, ktorý nájdete, v rozličných formátoch, na už spomenutých stránkach pod záhlavím "Programo", alebo aj jednotlivé čísla kongresového spravodajcu "Kongresa kuriero" (pre každý kongres má iné meno, napr. v Nitre sa volal Pribina, v Soule zase Kandellumo Verda), ktoré sú tiež k dispozícii na stránkach UEA vo formáte pdf.

K tomu však treba prirátať mládežnícky program, ktorý organizujú mladí esperantisti v danej krajine (vek účastníkov však obmedzený nie je). Ten býva tradične veľmi zaujímavý, ale, žiaľ, informácie o ňom nie sú vždy celkom dobre "integrované" do informačných systémov UEA, preto je potrebné vyhľadať ich a zistiť si, kde a ako sa uverejňujú, priamo na mieste.

Všetky veci ohľadom prihlasovania sa na kongres môžete riešiť priamom s ústredím UEA, ktoré sa nachádza v Rotterdame, alebo so sprostredkovateľom UEA priamo vo vašej krajine (zoznam sprostredkovateľov nájdete na stránkach UEA v sekcii Aliĝoj / Kiel pagi / Listo de perantoj, naschvál sem nedávam priamu linku). Alebo sa môžete spýtať priamo tu.

Malý tip: kongresový poplatok pre člena UEA plus členské UEA na jeden rok je spolu menej, než je kongresový poplatok pre nečlena UEA; preto je pre vás výhodné sa aspoň na ten kalendárny rok, v ktorom plánujete ísť na kongres, stať členom UEA (najmenej v kategórii MJ, lebo kategória MG pre tento účel neplatí) a zaplatiť potom kongresový poplatok ako člen. (Aj ako členovia ešte máte dve kategórie: 50% zľavu majú mladí cca do 30 rokov; tiež ak sa viacerí ľudia prihlasujú z tej istej adresy bydliska (ktorú UEA nijako neoveruje, okrem tým, že vám tam posiela poštu), plný poplatok platí len maximálne jeden z nich, ostatní majú 50% zľavu; mladí a deti do 20 rokov žiaden poplatok neplatia a ani nemusia byť členmi.)

0000010100063532012228100122281508307585
mateno
 mateno      28.02.2017 - 05:44:10 (modif: 05.03.2017 - 12:55:05), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Celoslovenské stretnutie esperantistov (Tutslovakia Esperanto-Renkontiĝo) sa bude konať cez víkend 19.–21. mája 2017 v Partizánskom.

Toto stretnutie je ideálnym vstupným prostredím pre záujemcov o esperanto, ktorí ešte dobre nehovoria, alebo vôbec nehovoria, esperantom. Väčšina účastníkov budú Slováci, i keď určite príde niekoľko esperantistov zo zahraničia; časť programu sa zrejme bude konať v slovenčine, časť v esperante

Viac informácií na stránkach podujatia.

Ak sa prihlásite do 31. marca, máte zľavu na účastníckom poplatku. Takisto je dobré prihlásiť sa skôr kvôli kapacite ubytovania.

0000010100063532012228100122281508303571
mateno
 mateno      19.02.2017 - 21:59:19 (modif: 05.03.2017 - 12:56:43), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Tento rok sa opäť bude na Slovensku konať Letná škola esperanta -- podujatie pre tých, ktorí chcú s esperantom seriózne začať alebo sa v ňom zlepšiť.

Kurzy na všetkých úrovniach, od úplných začiatočníkov až po pokročilých, a bohatý sprievodný program, pri ktorom si môžete svoje jazykové zručnosti precvičiť v praxi. Toto je veľké medzinárodné podujatie s približne dvoma stovkami účastníkov z takmer celého sveta -- najlepšie prostredie na spoznávanie medzinárodného jazyka.

Letná škola esperanta (Somera Esperanto-Studado) sa tento raz bude konať v Banskej Štiavnici od soboty 15. do nedele 23. júla 2017. Podrobnejšie informácie na stránkach Letnej školy esperanta (ak hľadáte menu na prepnutie jazyka stránok, ktoré vždy bývalo vpravo hore, tento raz ho schovali celkom dolu).

Ak sa prihlásite (a čiastočne vratný preddavok zaplatíte) do 30.04.2017, spadáte do druhého prihlasovacieho obdobia (po ktorom sa dvíhajú účastnícke poplatky o ďalších 10 EUR).

0000010100063532012228100122281508220080
mateno
 mateno      24.09.2016 - 20:44:46 (modif: 01.12.2016 - 01:18:03), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Veľký mládežnícky esperantský festival na oslavu Silvestra a Nového roka, Junulara E-Semajno (JES), sa tento raz bude konať od stredy 28.12.2016 do stredy 04.01.2017 vo Waldheim am Brahmsee v severnom Nemecku, medzi Kielom a Hamburgom (najbližšia žel. st. Nortorf).

Podrobnejšie informácie na
http://jes.pej.pl/

0000010100063532012228100122281508157342
mateno
 mateno      29.05.2016 - 10:34:56 , level: 1, UP   NEW
Cez víkend 17.-19.06.2016 sa uskutoční regionálne stretnutie esperantistov v Havířove a následne výlet esperantistov na vrch Velká Čantoryje na česko-poľských hraniciach v Sliezskych Beskydoch, zhruba medzi mestečkami Ustroń-Polana a Nýdek. Ak chcete zistiť presné dátumy, časy a miesta stretnutí, kontaktujte organizátorov.

0000010100063532012228100122281508111213
mateno
 mateno      12.03.2016 - 20:42:14 (modif: 12.03.2016 - 20:43:40), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Celoslovenský kongres esperantistov sa bude konať v Nitre od štvrtka 21. do nedele 24. apríla 2016.

Tento rok sa každoročné celoslovenské stretnutie esperantistov nazýva "kongresom", lebo súčasťou programu bude voľba predsedníctva Slovenskej esperantskej federácie (SKEF), ktorá sa koná každé tri roky. Väčšinu programu však bude zrejme tvoriť príprava na Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso), ktorý sa bude konať koncom júla taktiež v Nitre.

V každom prípade krajinský kongres esperanta je veľmi vhodným prostredím, v ktorom sa môže s esperantským svetom oboznámiť aj nováčik, lebo väčšina účastníkov (aj keď nie všetci!) bude z tej istej krajiny, a tak budete v prípade potreby môcť v pohode "krokodílovať" (používať svoj národný jazyk, a nie esperanto, na esperantskom podujatí).

Podrobnosti a prihlášku nájdete na http://ter.esperanto.sk/

0000010100063532012228100122281508105734
mateno
 mateno      05.03.2016 - 17:46:43 (modif: 05.03.2016 - 17:51:35), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Skúškové centrum ITK pri Univerzite Lóránda Eötvösa v Budapešti, ktoré je normálne zodpovedné za štátne jazykové skúšky v Maďarsku, organizuje medzinárodné jazykové skúšky z esperanta ohodnotené podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (známeho pod anglickou skratkou CEFR a v esperantskom svete pod skratkou KER (Komuna Eŭropa Referenckadro), preto sa tieto skúšky v esperante bežne nazývajú KER-Ekzamenoj).

Takto môžete získať medzinárodne platný dokument potvrdzujúci vaše znalosti esperanta.

Skúšky sa konajú na úrovniach B1, B2 a C1 (vyberiete si jednu, podľa toho, na akú úroveň sa cítite). Celá skúška (kompleksa) pozostáva z dvoch častí: písomnej (skriba) a ústnej (parola). Jednotlivé časti je možné robiť aj osobitne (písomná zaberie viac času a ústna, pokiaľ sa koná podľa diaľkovej metodiky, je zase náročnejšia na technické vybavenie; takže niektoré termíny sú vypísané ako iba ústne alebo iba písomné; pri "kompleksa" je možné si vybrať, či chcete robiť obe alebo len jednu z nich).

Otázkou však zostáva, kde a kedy sa tieto skúšky konajú? Nuž, najmä na veľkých esperantských stretnutiach po celom svete, keďže na konanie skúšok je potrebný istý minimálny počet prihlásených uchádzačov. Je napríklad už isté, že sa budú konať počas Svetového kongresu esperanta v Nitre (23.–30. júla 2016).

Na takéto konanie skúšok je normálne potrebná osobná prítomnosť komisie z Budapešti; preto v centre ITK vypracovali metodiku diaľkového skúšania a organizujú celosvetové skúškové dni (Tutmonda ekzamentago), keď sa skúšky môžu konať súčasne vo viacerých mestách na svete bez osobnej prítomnosti skúšajúcich.

Najbližší takýto deň bude 4. júna 2016 napríklad v Londýne, Haagu, Subotici a ďalších mestách na svete (tieto mestá ešte však nie sú potvrdené, kým sa neprihlási v každom minimálny počet záujemcov, ktorý je 5 pre všetky úrovne spolu; už je možné sa prihlásiť (nie je mi celkom jasné, dokedy sú prihlášky otvorené): v zozname miest pod "5a Tutmonda sesio 2016 junio" kliknite na príslušné mesto).

Ďalšie informácie získate na edukado.net a ak vám ešte niečo nebude jasné, môžete napísať e-mail (v esperante) hlavnej koordinátorke Katalin Kováts.

000001010006353201222810012228150810573408158011
mateno
 mateno      30.05.2016 - 16:08:14 , level: 2, UP   NEW
túto sobotu sa medzinárodné skúšky z esperanta diaľkovou metodikou budú konať v týchto krajinách a mestách: Holandsko (Den Haag), Francúzsko (3 mestá: Paríž, Limoges a Lannion), Srbsko (Subotica), Katalánsko (Sabadell), Japonsko (Tokio), Kórea (2 mestá: Soul a Busan), Brazília (2 mestá: Curitiba a Maceió), Nikaragua (Managua), Argentína (Buenos Aires), USA (San Francisco)

0000010100063532012228100122281508101167
mateno
 mateno      27.02.2016 - 15:29:26 (modif: 03.03.2016 - 21:16:03), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Dlho očakávaný Dua Bulteno, tzv. "Druhý bulletin" s definitívnou ponukou nielen ubytovania, ale aj výletov a všetkých ostatných doplnkových podujatí je na svete!

Na oficiálnej stránke UEA venovanej kongresu si ho môžete prečítať, ak si vyberiete buď Dua Bulteno (pdf) alebo Dua Bulteno (reta) (=html).

Dua Bulteno obsahuje aj ďalšie podrobné informácie o kongrese; aj keď program je zatiaľ len predbežný a v hrubých rysoch (obsahuje len výber tých najdôležitejších podujatí; skutočný, podrobný program bude zverejnený až oveľa neskôr).

Tzv. Kongresa mendilo, pomocou ktorej si môžete ubytovanie a ďalšie služby z Dua Bulteno objednať (ale až potom, čo sa riadne prihlásite ako účastník kongresu), je k dispozícii nielen ako papierový formulár na stiahnutie (Elŝutebla mendilo), ale (edit:) už je možné túto objednávku vyplniť aj ako internetový formulár na stránkach UEA (nasledujte linku na UEA vyššie a kliknite na Kongresa mendilo v ľavom menu). (Pozor, cez Internet to môžete urobiť len vtedy, ak UEA pozná vašu e-mailovú adresu; ak ste sa prihlásili za člena UEA bez toho, že by ste pri tom uviedli e-mailovú adresu, napíšte e-mail na adresu sekretario(zavináč)uea.org, poproste, aby si vašu e-mailovú adresu pridali do databázy členov (nemusíte sa báť, UEA nespamuje) a uveďte pritom svoj UEA-kodo (to je ten v tvare
zzzz-z, kde z je ľubovoľné písmeno latinskej abecedy).)

Prihláste sa na kongres do 31. marca, ak chcete mať lacnejší účastnícky poplatok (splatný pri prihlásení, neprenosný a nevratný).

Ubytovanie/výlety/služby na Kongresa mendilo si môžete objednať kedykoľvek potom, dátum objednania nemá vplyv na ich cenu; na dostupnosť však áno (niektoré druhy izieb v niektorých hoteloch sú už teraz plne obsadené; na internátoch by však malo byť vraj miesta dosť). Termín podania Kongresa mendilo je do 15. mája 2016.

0000010100063532012228100122281508101164
mateno
 mateno      27.02.2016 - 15:18:04 (modif: 27.02.2016 - 15:45:07), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Hľadáme dobrovoľníkov: Pri organizovaní 101. Svetového kongresu esperanta bude potrebných mnoho rúk a boli by sme radi, ak by ste ponúkli aj tie vaše. Pomoc je potrebná pred kongresom, počas kongresu i po jeho skončení. Uvítame všetkých pomocníkov: ak každý venuje 1–2 hodiny počas celého kongresu, mali by sme zvládnuť všetko.

Ak chcete pomôcť ako dobrovoľník, vyplňte formulár na stránke organizátorov. Určite sa nájde úloha, ktorá sa vám bude hodiť a pozdávať (aj v prípade, že plynulo esperantom nehovoríte).

0000010100063532012228100122281508084125
mateno
 mateno      31.01.2016 - 21:53:25 (modif: 27.02.2016 - 14:40:21), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
JER, víkendové esperantské stretnutie s bohatým programom, ktoré organizuje Maďarská esperantská mládež, sa podľa predbežných informácií bude konať od piatku 01. do nedele 03. apríla 2016 — ako hovoria sami organizátori, pri príležitosti a pod záštitou medzinárodného dňa bláznov — v obci Gárdony, miestnej časti Dinnyés, pri Székesfehérvári, asi 40 km juhozápadne od Budapešti.

edit: podrobné informácie a prihláška (aliĝilo) na http://www.jer.hu/

0000010100063532012228100122281508062991
mateno
 mateno      29.12.2015 - 00:32:33 (modif: 03.03.2016 - 21:17:37), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Ponuka ubytovania pre Svetový kongres esperanta v Nitre bola práve zverejnená!

Samozrejme, môžete si zabezpečiť ubytovanie aj "po vlastnej osi", ale ubytovanie cez Svetový esperantský zväz má tú výhodu, že budete bývať tam, kde ostatní esperantisti, takže v esperantskej komunikácii budete môcť pokračovať aj na chodbách svojho hotela či ubytovne, či dokonca priamo na izbe (podľa toho, či si objednáte jednolôžkovú alebo viaclôžkovú: v tom prípade buď vyznačíte spolubývajúcich na objednávke, alebo sa vás kongresová administrácia náhodne a bez záruky pokúsi ubytovať na izbu spolu s inými účastníkmi kongresu rovnakého pohlavia).

Aké ubytovanie je vlastne k dispozícii? Na Universala Kongreso prichádzajú jednak bohatí esperantisti, ktorí požadujú kvalitu a sú ochotní za ňu zaplatiť, ale aj esperantisti, ktorých rozpočet je obmedzený a nízka cena ubytovania je pre nich veľmi dôležitá; a potom takí, ktorí sú niečo medzi tým.

Presne takýto dopyt musí odrážať aj ponuka ubytovania: ako prvé tu nájdete uvedené tie najdrahšie hotely, kým študentské internáty, ktoré budú počas kongresu k dispozícii jeho účastníkom (a zároveň sú veľmi blízko miesta, kde sa bude konať program!), sú až na konci, pod číslami 20.–22.

Takzvaná amasloĝejo (ubytovanie na dlážke v spacákoch a na karimatkách), ktorá býva bežne k dispozícii na mládežníckych podujatiach, ale na Svetovom kongrese býva iba niekedy, tentoraz zrejme k dispozícii nebude.

Snáď tento nedostatok kompenzuje priateľská cena internátov — už od 49 EUR za celý týždeň (t.j. od 7 EUR za osobu a za noc). (V internátoch sa spí normálne na posteliach, bielizeň je zahrnutá v cene; prineste si však vlastný uterák; na izbách sú internetové prípojky: prineste si buď vlastný kábel alebo si ho môžete zakúpiť na recepcii; "miestny kongresový výbor nezaručuje, že pripojenie bude fungovať pre všetky počítače sveta" (nie som si celkom istý, čo tým chcú povedať :D))

Samozrejme, najlepšie je objednať si ubytovanie zavčasu: choďte na stránky UEA venované kongresu a kliknite na Kongresa Mendilo v ľavom menu (tzv. "Kongresová objednávka", na ktorej sa objednáva ubytovanie, výlety atď.). Na to, aby ste ju mohli vyplniť, sa však aj tak musíte najprv prihlásiť na kongres a dostať potvrdenie so svojím Kongresovým číslom (Kongresa Numero), ktoré je kľúčom ku všetkému spojenému s kongresom a ktoré je potrebné uviesť aj na Kongresa Mendilo; a pozor, aby ste mohli používať niektoré funlcie stránok UEA, pri prihlasovaní musíte uviesť svoju e-mailovú adresu (nemusíte sa báť, UEA nespamuje a posiela e-maily naozaj len keď je treba).

Informácia o ubytovaní je dôležitá pre mnohých, ktorí sa aj na jej základe rozhodujú, či sa kongresu zúčastnia, a teda je dobre, že je už zverejnená :) (aj keď, práve som si všimol poznámku: ak sa tieto ceny budú líšiť od cien v Druhom bulletine, platia ceny v Druhom bulletine — Dua Bulteno je konečná záväzná ponuka aj s podrobnými informáciami o kongrese a sprievodných podujatiach, ktorá bude zrejme k dispozícii vtedy, keď bude prístupná aj Kongresa Mendilo)

Všetky informácie sú v esperante, ale ak by ste potrebovali niečo preložiť, pokojne sa spýtajte; alebo sa môžete priamo skontaktovať s miestnym organizačným výborom.

0000010100063532012228100122281508055440
mateno
 mateno      14.12.2015 - 23:37:10 , level: 1, UP   NEW
o kampani informujem asi trochu neskoro, lebo sa, na počesť Zamenhofovho dňa, práve začína: točia sa videá a používa sa haštag #EsperantoLives

0000010100063532012228100122281508050055
::mizu::
 ::mizu::      06.12.2015 - 12:13:40 (modif: 06.12.2015 - 12:14:04) [1K] , level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
golden-owl.png
Kurz Esperanta bol prednedavnom spusteny aj na stranke duolingo.com.

0000010100063532012228100122281508049989
mateno
 mateno      06.12.2015 - 09:03:32 (modif: 04.01.2016 - 20:06:34), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Ako sa prihlásiť na Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso) v Nitre?

Aktivisti Slovenskej esperantskej mládeže pripravili praktický návod ako sa prihlásiť.

Zhrnutie: A) ak máte do 20 rokov (presnejšie: narodení po 31. decembri 1995), potrebujete len vyplniť prihlášku na kongres -- účastnícky poplatok neplatíte (platíte len za ubytovanie, ktoré si zariadite neskôr, keď budú k dispozícii presné informácie).

B) Ak máte menej než 30 rokov (presnejšie: narodení medzi 1. januárom 1986 a 31. decembrom 1995 vrátane), máte 50 % zľavu na účastníckom poplatku (nezabudnite do prihlášky uviesť dátum narodenia a vyznačiť kategóriu junulo).

C) Ak ste ešte starší, platíte plnú taxu.

V prípadoch B a C, výška účastníckeho poplatku závisí od toho, kedy sa prihlásite (prihláška je platná, len ak je zaplatený celý účastnícky poplatok, ktorý je nevratný a neprenosný), od krajiny bydliska (nerozhoduje občianstvo, rozhoduje len adresa bydliska, ktorú uvediete) a od toho, či ste individuálnym členom UEA (Svetového esperantského zväzu).

Pretože výška ročného členského plus kongresový účastnícky poplatok pre člena UEA je vždy menej, než samotný kongresový účastnícky poplatok pre nečlena UEA, logicky z toho vychádza, že prihláška (v prípadoch B a C) bude v dvoch krokoch: 1) najprv sa prihlásite za člena UEA (na kalendárny rok 2016; a pozor, najmenej v kategórii MJ(-T), lebo kategória MG pre tento účel neplatí), a potom 2) sa prihlásite na kongres.

Prihlášky a informácie sú obvykle k dispozícii len v esperante, preto je veľmi záslužné, že slovenskí aktivisti vytvorili tento letáčik s vysvetlením v slovenčine.

Takisto s oboma týmito krokmi vám rád pomôže Ľubo Fajth, slovenský sprostredkovateľ UEA, ktorého kontaktné údaje sú na letáčiku, alebo na stránkach UEA (kde nájdete zoznam ďalších sprostredkovateľov v iných krajinách), alebo môžete riešiť všetko okolo kongresu po esperantsky priamo s ústredím UEA v Roterdame.

Druhé prihlasovacie obdobie, v ktorom máte lacnejší účastnícky poplatok, sa končí 31. marca 2016!

101. Svetový kongres esperanta sa bude konať v Nitre od soboty 23. do soboty 30. júna 2016.

Ak by vám niečo nebolo jasné, pokojne sa spýtajte.

0000010100063532012228100122281507986059
mateno
 mateno      26.08.2015 - 07:50:36 (modif: 02.11.2015 - 00:11:02), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
JES (Junulara E-Semajno), najväčšia esperantská mládežnícka oslava Silvestra/Nového roka sa tento raz bude konať v meste Eger na severovýchode Maďarska sa bude konať od nedele 27. decembra 2015 do nedele 03. januára 2016.

Prihláste sa a poplatok zaplaťte do 12.12.2015 (resp. vnútroštátnou platbou na maďarské alebo poľské bankové konto až do 19.12.2015), v opačnom prípade budete platiť príplatok 10 EUR. Podrobnejšie informácie na http://jes.pej.pl/

0000010100063532012228100122281507980325
mateno
 mateno      15.08.2015 - 13:23:32 (modif: 15.08.2015 - 14:23:38), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
ĈAR — Ĉelima Aŭtuna Renkontiĝo (Prihraničné jesenné stretnutie) sa bude konať od štvrtka 12. do nedele 15. novembra 2015 v Liptovskom Mikuláši-Demänovej.

Stretnutie organizujú v spolupráci slovenskí a poľskí mladí esperantisti; očakáva sa účasť esperantistov zo všetkých krajín V4.

Toto stretnutie je organizované so zvláštnym ohľadom na nováčikov, takže je zvlášť vhodné aj pre tých, ktorí s esperantom len začínajú a ešte na žiadnom esperantskom stretnutí neboli. (V praxi vám môžem odporučiť napríklad urobiť si jeden alebo dva úvodné kurzy na lernu! a potom už sa na stretnutí "nestratíte".)

Webovská stránka s prihláškou bude spustená čoskoro — buďte pripravení prihlásiť sa pohotovo po jej spustení, lebo počet miest bude obmedzený.

Zatiaľ len udalosť na Fejsbúku.

000001010006353201222810012228150798032508009583
mateno
 mateno      03.10.2015 - 14:02:58 , level: 2, UP   NEW
Prihláška spustená! Môžete sa prihlásiť na http://cxar.pej.pl/

0000010100063532012228100122281507980323
mateno
 mateno      15.08.2015 - 13:21:32 (modif: 15.08.2015 - 13:30:47), level: 1, UP   NEW !!CONTENT CHANGED!!
Ja len tak pre istotu, ak by niekto náhodou očakával, že sa tu (alebo niekde inde) zjaví oznam o SES (Letnej škole esperanta) na rok 2016...

Nezjaví. V roku 2016 sa totiž na Slovensku bude konať Svetový kongres esperanta (Universala Kongreso de Esperanto) a všetky sily slovenských esperantistov sa budú musieť sústrediť na túto megaúlohu. Organizovať súčasne aj SES by bolo nemožné.

Len tak na ilustráciu, počet účastníkov SESu sa obvykle pohybuje medzi 200--300, kdežto počet účastníkov na Universala Kongreso organizovanom v strede Európy sa očakáva okolo 2000--3000.

Takže, ak sa chcete naučiť (resp. začať učiť) esperanto, skúste na to využiť všetky ostatné spôsoby, ktoré sú k dispozícii. Napríklad urobiť si jeden-dva úvodné kurzy na lernu a prísť na nejaké esperantské stretnutie.

A ak sa vám to zapáči a ak sa vám bude chcieť, môžete sa prihlásiť ako dobrovoľníci na pomoc Svetovému kongresu: organizačný výbor to určite s radosťou privíta (úroveň esperanta na to nemusíte mať perfektnú, stačia komunikačné schopnosti, ktoré v esperante nadobudnete veľmi rýchlo).

(Ja sám uvažujem, že by som išiel na Universala Kongreso robiť dobrovoľníka, aj keď si ešte nie som celkom istý, či sa mi to podarí zrealizovať.)