login::  password::
cwbe coordinatez:
809096
63527
63666
1022532

ABSOLUT
KYBERIA
permissions
you: r,
system: public
net: yes

neurons

stats|by_visit|by_K
source
tiamat
commanders
polls

total descendants::
total children::0
show[ 2 | 3] flat


167
ZÁKON
ze dne 11. června 1998
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
http://www.sagit.cz/_texty/sb98167.htm

paragrafy tykajuce sa konopy:

§ 5: článek (5) - Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a
zpracování konopí k účelům průmyslovým (vlákno a semeno) a pokusnickým, jakož i
k obchodu s konopím za těmito účely.

§ 15: Zakazuje se dle odst. E)získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny
tetrahydrokanabinolů

§ 24: Zakazuje se dle odst. A) pěstovat druhy a odrůdy rostlin konopí (rod
Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny
tetrahydrokanabinolů

§ 29: Ohlašovací povinnost osob pěstujících mák a konopí. Osoby pěstující mák
nebo konopí na celkové ploše větší než 100 metrů čtverečních jsou povinny
předat místně příslušnému územnímu odboru Ministerstva zemědělstvía)

a) Do konce května odhad rozlohy pozemků, na nichž bude plodina pěstována

b) Do konce prosince rozlohu pozemků, na nichž byla plodina pěstována, a
množství sklízené hmoty.